+48 59 86 24 265

ul. Polna 1

84-300 Lębork

iiTrack

Zastosowanie narzędzia iiTrack umożliwia określenie profilu obciążenia sieci sprężonego powietrza. Jest to pomiar bezinwazyjny - nie ma potrzeby wpinania się w sieć, wykonywania króćców przyłączeniowych, itp.

 

Najczęściej pomiar trwa ok  5 - 7 dni i jest rejestrowany na karcie pamięci, a następie analizowany w programie, który został stworzony do analizy pracy sprężarek i wytwarzania sprężonego powietrza. 

 

Pętlę indukcyjną zakładamy na jednym przewodzie fazowym zasilającym silnik elektryczny sprężarki. Urządzenie pomiarowe zostawiamy w sprężarce na kilka dni (np. tydzień). W tym czasie dane zapisywane są na karcie pamięci z interwalem czasowymi 1 s. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie oraz bazując na danych zapisanych w datalogerze oraz danych odczytanych z karty danych sprężarki (moc na dociążeniu, odciążeniu, wydatek, ciśnienia dociąż/odciąż, częstotliwość załączeń i jeszcze kilka innych) jesteśmy w stanie dokładnie oszacować zużycie powietrza w instalacji sprężonego powietrza.

 


Po tygodniu wyłączamy urządzenie i przystępujemy do analizy zgromadzonych danych. 
W rezultacie, po przeanalizowaniu profilu klienta oraz oszczędności energetycznych, jakie może uzyskać po zastosowaniu bardziej efektywnych rozwiązań (sprężarek zmienoobrotowych) powstaje raport końcowy. 
Raport z pomiarów jest podstawą do dalszej dyskusji na temat oszczędności energetycznych w Państwa przedsiębiorstwie wykorzystujący sprężone powietrze.