+48 59 86 24 265

ul. Polna 1

84-300 Lębork

Zbiorniki sprężonego powietrza

W AirComp specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji sprężonego powietrza. Wykonujemy sieci w technice zgrzewanej, spawanej, klejonej i modułowej. W zakresie dystrybucji i wykorzystywania sprężonego powietrza oferujemy:

  • sprężarki,
  • systemy uzdatniania (osuszacze i filtry),
  • instalacje dystrybuujące,
  • zbiorniki do magazynowania,
  • armaturę pneumatyczną.

Ważnym elementem instalacji są zbiorniki na sprężone powietrze. W naszej ofercie dostępne są modele pionowe i poziome. Wszystkie dostosowane są do szerokiego zakresu ciśnień, do 55 bar ciśnienia kompensacji. Są wyposażone w niezbędną armaturę oraz posiadają certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego.

Zadaniem zbiorników sprężonego powietrza jest magazynowanie medium tak, aby zapewnić odpowiednią ilość w momentach najwyższego zapotrzebowania. Ponadto zbiornik odpowiada za stabilizowanie ciśnienia w sieci. Zbiorniki ciśnieniowe do sprężonego powietrza wykonuje się ze stali węglowej lub nierdzewnej. Ocynk, galwanizacja oraz powłoki malowane proszkowo zapewniają wysoki stopień ochrony przed korozją.

W jednej instalacji występują najczęściej dwa zbiorniki: główny i pomocniczy. Główny montowany jest tuż za sprężarką i chłodnicą, ale przed filtrami i osuszaczami. Jego zadaniem jest schładzanie i magazynowanie powietrza. Pomocniczy natomiast instalowany jest przy punkcie poboru powietrza. Jego rolą jest minimalizowanie spadku ciśnienia w sieci.

 

Podsumowując, wyróżniamy następujące funkcje główne zbiorników ciśnieniowych:

  • magazynowanie powietrza sprężonego,
  • schładzanie powietrza do temperatury otoczenia,
  • minimalizowanie pulsacji ciśnienia w instalacji wywołanych przez sprężarkę.

Na armaturę składają się: zawór bezpieczeństwa, manometr, kurek manometryczny, kulowy zawór spustowy, rurka spustowa. Kontrolę jakości pracy oraz zasady eksploatacji zbiorników ciśnieniowych określa Urząd Dozoru Technicznego. Każdy wykonany przez nas zasobnik jest zgodny z warunkami Urzędu Dozoru Technicznego.

Budowa zasobnika

 

Część o walcowatym kształcie nazywana jest płaszczem. Poprzez spawanie zamyka się ją dennicami wypukłymi. Całość, wyposażona w armaturę, montowana jest na podporach stalowych. Zasobniki przeznaczone do pracy w przemyśle spożywczym powinny być pokryte od wewnątrz farbą lub powłoką atestowaną przez Państwowy Zakład Higieny.

Jak dobrać zbiornik na sprężone powietrze?

 

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę wydajność sprężarki, a konkretnie wartość ciśnienia na wyjściu oraz wartość wymaganą przed odbiorniki. Nasze zasobniki wykazują wytrzymałość do 55 bar i mogą pracować w zakresie temperatur od -20 do 50°C. Dobrze dopasowany zasobnik przekłada się na wydajną i energooszczędną pracę całej instalacji. Oferujemy fachowe dopasowanie elementów instalacyjnych do indywidualnych potrzeb produkcyjnych i przerobowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.